top of page

DOKUMENTI, AKTA I PROPISI

U skladu sa članom 7 Uredbe o vrsti i postupku objavljivanja propisa i javnosti rada organa uprave, javnih preduzeća, javnih ustanova i pravnih lica čiji je osnivač Kanton Sarajevo na raspolaganje stavljamo sljedeću dokumentaciju:

Item name
Last updated
Views
Favorites
Contributors
bottom of page