top of page

Fond Memorijala Kantona Sarajevo predstavio projekt "Muzeja stradanja građana Bosne i Hercegovine”





Na sastanku održanom u Multimedijalnoj sali Fonda Memorijala Kantona Sarajevo, u prisustvu predstavnika udruženja logoraša i lokalne vlasti, direktor JU "Fond Memorijala Kantona Sarajevo," Ahmed Kulanić, zajedno sa svojim saradnicima, predstavio je idejni projekt uređenja budućeg "Muzeja stradanja građana Bosne i Hercegovine." Muzej će biti smješten na mjestu nekadašnjeg zloglasnog logora "Kod Sonje", (pansion Kon-Tiki) u Vogošći i trajno će svjedočiti o patnjama prisilno zarobljenih građana i građanki Vogošće, Sarajeva, Nahoreva, Sokoca, Ilijaša i Visokog, kao i o torturama koje su preživjeli u Sonji i logoru "Bunker" koji se nalazio pored.


Glavni projekt zgrade već je izrađen i predat Općini Vogošća. Finansijska sredstva su obezbijeđena, a planirano je stavljanje ovog objekta u funkciju krajem naredne godine ukoliko se sve bude odvijalo predviđenim planom.


Direktor Fonda Memorijala je naveo kako će buduća muzejska postavka biti gradirana na tri nivoa. Prvi nivo će služiti posjetiocima kao informativna tačka o samom muzeju i logorima u BiH. Drugi dio će se baviti tipovima nasilja i torture koje su logoraši pretrpjeli, dok se treći dio muzeja odnosi na autentični lokalitet bunkera, odnosno zloglasnog logora 'Kod Sonje,' ističući da je ovo samo jedan dio kompleksa.


Pored muzeja, na istom lokalitetu, planirana je izgradnja istraživačko-dokumentacionog centra Fonda Memorijala, koji će biti dostupan istraživačima. Također, predviđena je gradnja zgrade arhiva u istom kompleksu gdje će biti smješteni svi dokumenti i materijali.


Cilj ovog muzeja je što autentičnije prenositi stradanja i patnje koje su logoraši pretrpjeli u Bosni i Hercegovini.


Predsjednik Udruženja logoraša općine Vogošća, Almin Dželilović, istakao je značaj ovog projekta i izrazio nadu da će budući muzej postati mjesto gdje će se njegovati kultura sjećanja na ratni period i strahote kroz koje su logoraši prošli.


Načelnik Općine Vogošća, Migdad Hasanović, prisustvovao je sastanku i obećao podršku Fondu Memorijala Kantona Sarajevo u realizaciji ovog projekta.


Predstavnici logoraša također su izrazili podršku Fondu kako bi se objekat što prije završio, omogućavajući budućim generacijama da dođu i saznaju što se dešavalo u ovom logoru.


Predsjednica Udruženja porodica nestalih općine Vogošća, Ema Čekić, izrazila je ponos zbog ovog projekta i nadu da će biti realiziran kako je zamišljeno.


Pomoćnik direktora za manifestacije, muzejske zbirke, edukaciju i arhivske poslove, Mirsad Delalić, zahvalio se predstavnicima udruženja logoraša i lokalnoj vlasti na podršci, naglašavajući da je ispred Fonda ambiciozan, zahtjevan i izazovan projekt koji je stajao godinama i koji je pokrenut s mrtve tačke.

Comentarios


bottom of page