top of page

Delegacija Fonda Memorijala KS u službenoj posjeti HaaguDirektor Fonda Memorijala Kantona Sarajevo, Ahmed Kulanić, zajedno s pomoćnikom Mirsadom Delalićem, boravio je u trodnevnoj službenoj posjeti Haagu s ciljem jačanja saradnje između Fonda Memorijala i Programa Mehanizma za informisanje zajednica pogođenih sukobima.

Ova uspješna saradnja traje već dvije godine, a fokus je na promociji naslijeđa Tribunala, posebno u području obrazovanja mladih, tranzicijske pravde i promocije dijaloga. Potvrđena je predanost ovih institucija kroz ranije potpisani Memorandum o saradnji između Fonda, Mehanizma te Centra za Post-oknfliktna istraživanja Bosne i Hercegovine.

Tokom posjete Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju, direktor Kulanić i pomoćnik Delalić razgovarali su s predsjednicom Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove- pravnim nasljednikom Haškog tribunala, sutkinjom Gatti Santana, šefom Sekretarijata Mehanizma, g. Samuelom Algozinom, šeficom Mehanizma Radom Pejićem te Nemanjom Stjepanovićem.Direktor Kulanić je ključnim predstavnicima Mehanizma predstavio planove, projekte i aktivnosti koje Fond planira realizirati u narednoj godini. Izražena je obostrana spremnost na jačanje saradnje, posebno na projektima usmjerenim na edukaciju i obrazovanje mladih o sukobima devedesetih godinama temeljem sudski utvrđenih činjenica.

Shodno tome da Fond Memorijala, odlukom Skupštine i odobrenjem Vlade Kantona Sarajevo, postaje Memorijalni centar Sarajevo, dogovoreno je i jačanje saradnje u području naučno-istraživačke i muzejske djelatnosti.

Direktor Kulanić ističe da Fond Memorijala postaje ključna institucija za razvoj projekata i aktivnosti vezanih uz naslijeđe Haškog tribunala.

„Fond Memorijala, odnosno Memorijalni centar Sarajevo postaje jedan od ključnih institucija u pogledu saradnje i razvoja projekata i aktivnosti kada je u pitanju naslijeđe haškog tribunala i inkorporiranje sudskih činjenica i dokumentacije u obrazovne svrhe s ciljem prezentiranja relevantnih sudskih činjenica iz perioda Agresije na Bosnu i Hercegovinu. Nastojat ćemo realizirati i aktivnosti koje proizilaze iz ranije potpisanog Memoranduma o saradnji s posebnim naglaskom na naučno istraživački i arhivski rad“, naglašava direktor Kulanić.Susret s ambasadorom Bosne i Hercegovine u Kraljevini Nizozemskoj, Almirom Šahovićem, pružio je priliku razgovora o mogućnostima saradnje Fonda Memorijala s institucijama u Holandiji. Razmatrana je podrška za izgradnju spomenika žrtvama genocida u Srebrenici te iskazana spremnost na saradnju kroz projekat „Online škola kulture sjećanja“ čiji je cilj dodatno približiti povijest BiH  i opsadu glavnog grada za ook 60.000 građana BiH koji trenutno žive u Holandiji.Direktor Kulanić i pomoćnik Delalić posjetili su „Nacionalni spomenik Oranjehotel“, nekadašnji zatvor u Ševeningenu kroz koji je prošlo oko 25 000 ljudi za vrijeme Drugog svjetskog rata. Danas je to memorijalni kompleks posvećen sjećanju na žrtve nacističkog režima. Posjeta ima dubok simbolički značaj, posebno zbog uloge Fonda Memorijala u njegovanju kulture sjećanja na događaje iz narodno-oslobodilačkog rata 1941. – 1945. i odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995. godine. Ova posjeta je također poslužila i kao prilika za upoznavanje s metodama i tehnikama korištenim pri uspostavljanju i uređenju ovog memorijalnog kompleksa, a koje mogu biti od pomoći pri uspostavi i uređenju  budućeg „Muzeja stradanja građana Bosne i Hercegovine“, svjedoka zločina, tortura i zlostavljanja počinjenim u logorima širom države, a koji će biti  smješten u nekadašnjem zloglasnom logoru  "Kod Sonje" u Vogošći.


Comments


bottom of page