top of page

Kultura sjećanja u Bosni i Hercegovini: ka institucionalnom okviru


Održana prva Međunarodna konferencija “Kultura sjećanja u Bosni i Hercegovini: ka institucionalnom okviru”


U organizaciji JU “Fond Memorijala Kantona Sarajevo” i Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka, u okviru manifestacije “Odbrana Bosne i Hercegovine – Igman 2021”, danas je u Sarajevu održana prva Međunarodna konferencija “Kultura sjećanja u Bosni i Herecgovini: ka institucionalnom okviru.”


Konferenciju je otvorio ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo, Omer Osmanović, koji je tom prilikom istakao važnost sjećanja. “Naša iskustva u Bosni i Hercegovini su posebna, imamo potrebu i obavezu da prenesemo naša sjećanja kroz empatiju za druge, jer to otvara perspektivu budućnosti u kojoj se mržnja i ratovi neće ponavljati kao refren u historiji. Način i odabir onoga čega se trebamo i moramo sjećati jedno je od suštinskih pitanja našeg društva,“ poručio je Osmanović.


Učešće na konferenciji uzelo je preko petnaest univerzitetskih profesora i istraživača iz Bosne i Hercegovine, Sjedinjenih američkih država, Australije i Holandije koji su obradili teme vezane za institucije i memorijalizaciju, prikazani su primjeri iz drugih država i u konačnici date su smjernice za trajna rješenja institucionalizacije kulture sjećanja.


„Bosanskohercegovačko društvo u konačnici, a zarad budućnosti, treba izmoći snage, da na univerzalnim vrijednostima, povijesnom vrijednosnom sudu, ali i svim relevantnim presudama međunarodnih sudova kreira istinu o sebi, te tu istinu ugradi u obrazovni sistem, činjenično-bazirano valorizira kako događaje tako i ličnosti, ali i identificira zločine i njihove implementatore te im shodno tome dodijeli takvo mjesto u povijesti. U tom smislu, uloga i pozicija, koju Fond memorijala u budućnosti treba da ima i pravac u kojem treba da djeluje, prije svega se ogleda u kreiranju svih sadržaja koji će nastojati na jednom mjestu i unutar jedne ustanove objediniti povijesno-kulturno naslijeđe perioda agresije, te služiti kao primarni i najznačajniji faktor širenja naučno-utemeljeni činjenica o Bosni i periodu agresije i na univerzalim naučnim principima predstavljati najširi mogući insitucionalni okvir proučavanja kulture sjećanja i pamćenja u Bosni i Hercegovini i šire,” naglasio je domaćin konferencije, direktor Fonda Memorijala, dr. sci. Ahmed Kulanić.


Konferenciju je zatvorio Mirza Terzo, v.d. ministra za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata FBiH koji je naglasio kako je manifestacija “Odbrana Bosne i Hercegovine – Igman 2021.”, planirana, organizirana i realizirana na zadovoljavajući način i uspješno, i u skladu sa osnovnim ciljevima i očekivanim efektima autentičnih sjećanja i memorisanja bitnih događaja i učesnika događaja na prostoru Igmana, ali i cijele Bosne i Hercegovine u periodu '92-'95.

Jedna od najbitnijih karika razvoja jednog društva je obrazovanje, dok je izgradnja kolektivnog sjećanja, pamćenja i svijesti pretpostavka kolektivne sudbine tog istog drušva istaknuto je na današnoj konferenciji.


Comments


bottom of page