top of page

Objavljen Javni oglas za posao u JU "Fond Memorijala KS"
Javna ustanova "Fond Memorijala Kantona Sarajevo" objavila je javni oglas za zapošljavanje na neodređeno vrijeme. Oglas je objavljen za pozicije:


1. Savjetnik za normativno-pravne poslove (1 izvršilac)


2. Viši stručni saradnik za javne nabavke (1 izvršilac)


Puni tekst javnog oglasa, uključujući uslove za prijavu i druge relevantne informacije, dostupan je u izborniku DOKUMENTI na web stranici naše ustanove, kao i na web stranicama Javne ustanove "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" i Registra javnih oglasa o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo. Prijave sa svim potrebnim dokumentima i informacijama treba dostaviti u skladu sa uputstvima navedenim u punom tekstu javnog oglasa. Rok za podnošenje prijava je 25.09.2023. godine. Pozivamo sve kvalificirane pojedince koji ispunjavaju uslove da se prijave i pridruže našem timu kako bismo zajedno doprinijeli ostvarivanju naših ciljeva i misije.


Opmerkingen


bottom of page