top of page

Potpisan sporazum o saradnji sa Vladom Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Direktor Fonda Memorijala, Ahmed Kulanić, potpisao je sporazum o saradnji sa ministricom za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK, Biljanom Begović. Sporazumom se definira saradnja na projektu pokretanja „Škole kulture sjećanja“ koju će realizirati Fond Memorijala. Potpisivanju su prisustvovali ministar za boračka pitanja BPK Edin Aganović i Midhat Karić, pomoćnik direktora Fonda Memorijala za muzejske zbirke i postavke.


Projekat „Škola kulture sjećanja“ zamišljen je kao dodatni nastavno-edukativni sadržaj koji je namijenjen učenicima osnovnih i srednjih škola s ciljem njihovog dodatnog obrazovanja i edukovanja o odbrambeno-oslobodilačkom ratu 1992.-1995., kao i o opsadi i odbrani Sarajeva.


Ovim sporazumom, Fond Memorijala obavezuje se da organizuje posjetu za učenike osnovnih i srednjih škola BPK Goražde Spomeničkom kompleksu “Tunel D-B“ uz održavanje historijskog časa, kao i da organizuje posjete Memorijalnom kompleksu Kovači, muzejskoj postavci “Heroji oslobodilačkog rata” i drugim ključnim lokacijama vezanim za opsadu i odbranu Sarajeva, dok je Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde u obavezi da u napravi raspored posjeta i organizuje prijevoz učenika.


Ovom podrškom Vlade, Bosansko-podrinjski kanton Goražde postao je prvi kanton u Federaciji Bosne i Hercegovine koji je potpisao sporazum sa JU „Fond Memorijala Kantona Sarajevo”.

Comentarios


bottom of page