top of page

Prijave na Javni poziv za članove šehidskih porodica i porodica poginulih boraca/branitelja

Pozivamo osobe koje imaju status šehidskih porodica i porodica poginulih boraca-branitelja, a nalaze se na evidenciji nezaposlenih osoba Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo, da nam dostave potrebnu dokumentaciju koju zahtjeva JAVNI POZIV za Program sufinansiranja zapošljavanja šehidskih porodica i porodica poginulih boraca – branitelja „Vaučer za posao“, s ciljem eventualnog angažmana i zaposlenja u Fondu Memorijala Kantona Sarajevo u skladu sa Javnim pozivom.


Prijave, sa kratkom biografijom, mogu se predati na protkol Fonda Memorijala Kantona Sarajevo Širokac 22, 71.000 Sarajevo ili putem zvaničnog e-maila: kabinet@fondmemorijala.ba Prijave je moguće predati najkasnije do 24.11.2022. godine.


Comments


bottom of page