top of page

Memorijalni centar Sarajevo

Stojimo vam na raspolaganju za sva pitanja vezana za djelatnosti, aktivnosti ili saradnju sa Memorijalnim centrom Sarajevo. Kontaktirajte nas koristeći formu u nastavku ili na jedan od navedenih telefona.

Kontaktirajte nas

Zahvaljujemo se na kontaktu!

FAQ
JU Fond Memorijala KS.JPG

KONTAKTI

JAVNA USTANOVA “MEMORIJALNI CENTAR SARAJEVO”

Adresa: Širokac br. 22

Telefon: +387 33 252-210 Fax: +387 33 252-218

e-pošta: info@mcsarajevo.ba; protokol@mcsarajevo.ba

Kontakt za pristup informacijama: press@mcsarajevo.ba

KABINET DIREKTORA

e-pošta: kabinet@mcsarajevo.ba

Direktor: Doc. dr. Ahmed Kulanić

Tel : +387 33 252-210 Fax: +387 33 252-218

e-pošta: direktor@mcsarajevo.ba

 

Sekretar: Indira Bihorac, dipl. iure

Tel : +387 33 252-220

e-pošta : sekretar@mcsarajevo.ba

SEKTOR ZA PRAVNE, EKONOMSKE I OPĆE POSLOVE

 

Pomoćnica direktora: 

Tel: +387 33 252-221

e-pošta: ekonomsko@mcsarajevo.ba; pravno@mcsarajevo.ba

SEKTOR ZA POSLOVE IZGRADNJE, UREĐENJA I ODRŽAVANJA GROBALJA, SPOMEN-OBILJEŽJA I MEMORIJALNIH CENTARA

Pomoćnica direktora:

Tel: +387 33 252-219

e-pošta: tehnicko@mcsarajevo.ba

SEKTOR ZA SIGURNOST

 

Pomoćnik direktora: 

Tel: +387 33 252-348

e-pošta: sigurnost@mcsarajevo.ba

SEKTOR ZA MANIFESTACIJE, MUZEJSKE ZBIRKE, EDUKACIJU I ARHIVSKE POSLOVE

 

Pomoćnik direktora: Mirsad Delalić, dipl. soc.

Tel: +387 33 252-216

e-pošta: tekovine@mcsarajevo.ba

bottom of page