top of page
54256124_10219026078463242_9039385297275584512_n.jpg

FOND MEMORIJALA KANTONA SARAJEVO

Mezarja i spomenici

  • Twitter
  • Instagram
  • Facebook

U “Fond Memorijala KS” osnovan je 1997. godine kao Fond Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen obilježja s ciljem postavljanja nadgrobnih obilježja šehidima i poginulim borcima na prostoru Kantona Sarajevo. Fond Memorijala uređuje, održava i izgrađuje predviđene građevinske i hortikulturne sadržaje na grobljima i pojedinim grobnim mjestima poginulih pripadnika Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine.  

 

Tokom svog postojanja Fond je u realizaciji projekata izašao i izvan Kantona Sarajevo, pomažući tako sredine koje zbog finansijskih razloga nisu mogle samostalno izgraditi i obilježiti počivališta šehida i poginulih branitelja Bosne i Hercegovine. 

Fond Memorijala nastoji revitalizovati sve spomen objekte, prostore i obilježja koja svjedoče o hiljadugodišnjoj borbi za Bosnu i Hercegovinu. Neizostavan simbol pod kojim se obavljaju sve naše aktivnosti je varijacija bosanskog ljiljana kao eksplicitan grafički izraz državnosti Bosne i Hercegovine kroz njenu historiju.

Silueta šehidskog nišana sa simbolom ljiljana zaštitni je znak Fonda Memorijala. Ljiljan je obavezan na svim spomen obilježjima šehidima i poginulim braniteljima Bosne i Hercegovine kao izraz jedinstvene borbe naroda Bosne i Hercegovine za slobodu i samostalnost.

Uporedo sa postavljanjem jedinstvenog spomen obilježja borcima Armije Republike Bosne i Hercegovine u Kantonu Sarajevo, Fond Memorijala je vlastitim potencijalima i raspoloživim sredstvima realizovao projekat postavljanja nišana na prostoru cijele Bosne i Hercegovine. 

Također, na prostoru cijele Bosne i Hercegovine izgrađena su mezarja, turbeta narodnim herojima (tamo gdje je to bilo moguće s obzirom na prostor), memorijalni centri, spomen obilježja i hair česme, sve u skladu s materijalno-tehničkim kapacitetima Fonda.

Sarajevo_martyrs_memorial_cemetery_2009_2.jpg

ŠEHIDSKO SPOMEN MEZARJE KOVAČI

Sudeći na osnovu do danas dobro očuvanih starih šehidskih nišana, mezarje Kovači datira iz 15/16. stoljeća. U njemu se kopalo sve do 1878. godine, a pretvoreno je u park 1964. Nakon agresije na Bosnu i Hercegovinu mezarje Kovači je reaktivirano i do danas je na parceli 3, ukopano preko 1500 šehida, poginulih boraca i veterana odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995. Na ovom mezarju ukopan je i prvi predsjednik Republike Bosne i Hercegovine, rahmetli Alija Izetbegović. Cijeneći historijsko-kulturni značaj prostora Kovača, Skupština Kantona Sarajevo je 1997. godine donijela Odluku o usvajanju regulacionog plana Šehidskog spomen mezarja Kovači.

Šehidsko spomen mezarje Kovači je memorijalni kompleks posvećen svim šehidima, poginulim braniteljima, borcima za slobodnu Bosnu i Hercegovinu i onome što su u toj borbi dali, a dali su najviše - svoje živote.

Šehidsko spomen mezarje Kovači je i priča o nama, o našem odnosu prema herojskoj borbi i prema današnjoj Bosni i Hercegovini. Ono predstavlja borbu protiv kolektivnog zaborava, jer su Kovači svjedok i vjerodostojan dokaz o stradanjima i žrtvama koje smo dali za svoju Domovinu.

SARAJEVSKE RUŽE

Sarajevske ruže ili “Sarajevo roses” termin je koji se koristi za opisivanje rupa ili kratera nastalih u asfaltu kao posljedica granatiranja grada Sarajeva, te ranjavanja i ubijanja građana Sarajeva.

Sarajevske ruže jedinstveni su spomenici locirani na više mjesta na teritoriji Grada Sarajeva. Počele su se označavati od 1996. godine na mjestima gdje su eksplodirale granate od kojih su poginuli građani Sarajeva. Istaknute su kao podsjetnik i sjećanje na sve poginule građane Sarajeva.

Nastale su tako što su krateri u asfaltima i pločnicima ostali kao posljedica granatiranja Sarajeva. Nakon odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995. ti krateri su popunjeni masom crvene boje koja simbolizira prolivenu krv djece i građana Sarajeva, a naziv “Sarajevske ruže” su dobile jer podsjećaju na ruže otrgnutih latica.

Sarajevske ruže, kao otisnuti ožiljci na asfaltu predstavljaju simbol grada Sarajeva i njegove borbe da preživi tokom opsade, ali i nakon nje.

DSCN0908.JPG
Turbe_generala_Izeta_Nanića_i_šehida_505._Viteške_brigade_(29._4._2017._-_10-12_(b)).jpg

TURBE HEROJA OSLOBDILAČKOG RATA

Zbog stalnih zahtjeva za učešće u izgradnji turbeta narodnim herojima, a i zbog potrebe za jednoobraznim idejnim rješenjem ovakvog spomen obilježja, Fond je u 2005. godini kod svih vladinih i nevladinih organizacija i udruženja koja se bave problematikom boračke populacije pokrenuo inicijativu za usaglašavanje kriterija i izbor idejnog rješenja spomen obilježja turbeta generalu/oslobodilačkog rata. Formirana je radna grupa koja je imenovala žiri sastavljen od eminentnih stručnjaka iz oblasti arhitekture, građevinarstva i zaštite kulturnohistorijske baštine.

Na raspisani anonimni javni natječaj prijavljena su tri rada, a žiri je nakon dugotrajnog razmatranja i analiza svih radova prednost dao radu pod sifrom 111AA, autora Nihada Babovića, d.i.a, koji je proglasen pobjedničkim. Nihad Babović je i autor turbeta prvom predsjedniku Republike Bosne i Hercegovine rahmetli Aliji Izetbegoviću.

Cilj izgradnje turbeta generalu/heroju oslobodilačkog rata jeste da se na dostojanstven, prepoznatljiv i unificiran način  obilježe mjesta vječnih počivališta heroja naše Domovine.

Do sada, Fond Memorijala KS je sufinansirao izgradnju turbeta Izetu Naniću, Mehmedu Alagiću, Nesibu Malkiću i Mirsadu Crnkiću.

TURBE PRVOG PREDSJEDNIKA BOSNE I HERCEGOVINE

Alija Izetbegović bio je prvi demokratski izabrani predsjednik Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, a ujedno i vrhovni komandant bosanske armije u najtežem periodu njene historije.

Rođen je 8. augusta 1925. godine u Bosanskom Šamcu, a preselio je 19. oktobra 2003. godine u Sarajevu. Sahranjen je, prema vlastitoj želji, na Šehidskom spomen mezarju Kovači.

Na drugu godišnjicu smrti završena je izgradnja turbeta rahmetli Alije Izetbegovića, prema prvonagrađenom radu projektanta Nihada Babovića, d.i.a.

Posebnost ideje i izrade turbeta prepoznato je i van Bosne i Hercegovine, pa je tako Turbe na šehidskom spomen mezarju Kovači odnijelo nagradu u Italiji za primjenu kamena u arhitekturi.

Turbe se sastoji od osam kamenih stubova i kupole te je i njegova simbolika posebna.  Tu simboliku najbolje je objasnio autor idejnog rješenja riječima: "Turbe dođe kao matica u košnici, kao Begova u čaršiji, kao dijamant na prstenu. Na ćilimu od trave svi mezari kao humke čine neraskidivu cjelinu te je turbe predsjednika i turbe svakog pojedinog šehida i poginulog borca, a u isto vrijeme je svaki mezar i mezar predsjednika Alije. Mislim da je i rahmetli predsjednik želio da ga tako doživljavamo".

Sehidsko-mezarje-Kovaci-Znacajna-uloga-u-ocuvanju-kulture-sjecanja-1.jpg
ZW0100001 (271).JPG

ZID SJEĆANJA

Na 20. godišnjicu Fonda Memorijala, 28. aprila 2017. godine, upriličena je ceremonija otvaranja „Zida sjećanja“. "Zid sjećanja" izgrađen je na fasadi objekta “Amfiteatar i auditorijum”, i na istom su ispisana imena preko 6.000 šehida i poginulih boraca. Napravljen je tako da se uvijek na njemu mogu dodavati imena poginulih i tako upotpunjavati imena na zidu. Zid sjećanja  zasigurno pored postavljanja jedinstvenih spomen obilježja svim šehidima/poginulim borcima na samom mezarju/groblju je i najznačajni dio projekta Memorijalnog kompleksa Kovači. Zid sjećanja sa imenima šehida, poginulih boraca, palih branitelja će biti najznačajniji spomenik kojim se od zaborava čuva uspomena na heroje Države Bosne i Hercegovine. Tu nisu imena mog ili tvog oca ili majke, brata ili sestre, saboraca ili poznanika. Tu su imena najboljih sinova i kćeri Bosne i Hercegovine, koji su prestali da budu moji ili tvoji najmiliji i postali naši najveći heroji.

GALERIJA

LOKACIJE

bottom of page