top of page

O NAMA

JU "Memorijalni centar Sarajevo” jedinstvena je upravna institucija u Bosni i Hercegovini koja ima posebnu ulogu u bosanskohercegovačkom društvu budući da ne postoji niti jedna slična institucija na bilo kojem nivou vlasti (od najviših organa vlasti u BiH pa do lokalne zajednice) koja objedinjuje opus rada i djelatnosti kojima se bavi Fond Memorijala.

VIŠE O MEMORIJALNOM CENTRU SARAJEVO

244624617_4423621761018138_8157576384095072834_n.jpg

Koncept rada Memorijalnog centra Sarajevo je inkluzivan i stremi ka tome da u aktivnosti i poslove koji se provode, uključi što veći broj institucija, istaknutih pojedinaca, udruženja i organizacija, kako bi, okupivši akademsku i strukovnu elitu bosanskohercegovačkog društva formirali svijest o važnosti kulture sjećanja, i njenom mjestu u izgradnji države i društva. 

 

Pored fizičke izgradnje i uređenja mezarja, Memorijalni centar Sarajevo njeguje i promovira čuvanje uspomene na najbolje sinove naše Domovine, održava manifestacije koje vraćaju uspomene na njihov lik i velika djela, gradi svijest o univerzalnim vrijednostima: slobodi, pravdi i antifašizmu.

Sa svojim infrastrukturno-tehničkim kapacitetima i stručnim osobljem Memorijalnog centara Sarajevo opremljen je za vršenje komplementarnih djelatnosti koje su neophodne za efikasno i sveobuhvatno upravljanje jednim memorijalnim kompleksom. Sačinjena od pet sektora, uprava Memorijalnog centra proteže se na tri fizički odvojene lokacije u gradu i okolini – tačnije od Memorijalnog kompleksa Kovači u Starom gradu, preko Spomeničkog kompleksa Tunel D-B na Butmiru sve do planine Igman gdje vrši zaštitu lokacije Ratne džamije Igman. Iako fizički odvojene, ove lokacije upravom su objedinjene i uvezane kako sistemima zaštite i video nadzora, tako i sistemima komunikacije i upravljanja, te programom rada, za što postoje sve tehničke pretpostavke i kapaciteti.

Bitno je istaći da je Memorijalni centar Sarajevo, odavno, svojim projektima izašao izvan granica sarajevske regije, tako da je danas nemali broj kako nišana, nadgrobnih spomenika, hajr česmi, kapija i ograda na grobljima i mezarjima, tako i okruglih stolova, izložbi, audio i video materijala, publikacija, zbornika i mnogih drugih oblika intelektualnog kulturno historijskog naslijeđa u kojima je Fond učestvovao, i aktivno učestvuje širom Bosne i Hercegovine.

KRATAK HISTORIJAT FONDA

Fond Memorijala osnovan je 1997. godine Odlukom Skupštine Kantona Sarajevo. Na početku svog djelovanja glavna zadaća bila mu je:

 • Postaviti nišane šehidima i poginulim borcima Armije Republike Bosne i Hercegovine

 • Izgraditi i održavati mezarja šehida i poginulih boraca Armije Republike Bosne i Hercegovine

 • Izgradnja memorijalnih centara i spomen obilježja žrtava genocida

 

Usljed povećanog obima posla, Fond Memorijala, vremenom, kroz odluke i pravilnike uspostavlja Sektor za očuvanje i njegovanje tekovina odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995., narodno-oslobodilačkog rata 1941-1945. i antifašizma, kao i Sektor za muzejske zbirke i postavke te je svoju djelatnost proširio na aktivnosti i organizovanje manifestacija s ciljem podizanja moralne svijesti o potrebi očuvanja spomena na šehide i poginule borce i očuvanje njihovog digniteta. 

DJELATNOSTI FONDA MEMORIJALA

Djelatnosti Fonda Memorijala ustanovljene registracijom iz 2019. godine podrazumijevaju:

 

 1. Izgradnju i uređenje grobalja šehida i poginulih boraca pripadnika Oružanih snaga BiH, spomen kompleksa, memorijalnih centara i spomen – obilježja žrtava genocida; 

 2. djelatnosti javnih subjekata koji pružaju obrazovne, kulturne i druge društvene usluge, osim obaveznog socijalnog osiguranja;

 3. izradu i postavljanje muzejskih zbirki i izložbi; 

 4. očuvanje i rekonstrukcija historijskih mjesta i građevina te sličnih mjesta za posjetioce iz perioda odbrambeno – oslobodilačkog rata 1992-1995, narodno –oslobodilačkog rata 1941-1945 i antifašizma; 

 5. ratni turizam iz perioda odbrambeno – oslobodilačkog rata 1992-1995 u svrhu razgledanja ili povjesnih proučavanja;

 6. izdavačku djelatnost - priprema i izdavanje publikacija, audio i video zapisa, knjiga i naučnih radova iz perioda odbrambeno – osloodilačkog rata 1992-1995; 

 7. vršenje i drugih stručnih poslova utvrđenih zakonom i drugim propisima, odlukamaVlade Kantona Sarajevo i Skupštine Kantona Sarajevo.  

 

Danas se rad JU “Fond Memorijala KS” realizira kroz pet sektora:

 1. Sektor za pravne, ekonomske i opće poslove

 2. Sektor za poslove izgradnje, uređenja i održavanja grobalja, spomen-obilježja i memorijalnih centara

 3. Sektor za zaštitu grobalja i počasne poslove

 4. Sektor za njegovanje tekovina i organizaciju manifestacija

 5. Sektor za muzejske zbirke i postavke

Mezarje stadion.JPG
Fond memorijala logo.png

Fond Memorijala gradi i uređuje mezarja/groblja,  njeguje i promovira čuvanje uspomene na najbolje sinove i kćeri naše Domovine, održava manifestacije koje vraćaju uspomene na njihov lik i velika djela, gradi svijest o univerzalnim vrijednostima: slobodi, pravdi i antifašizmu.

bottom of page