top of page

Fond Memorijala Kantona Sarajevo i Memorijalni centar Srebrenica potpisali Memorandum o saradnji


Širimo mrežu prijateljstva i saradnje sa institucijama. Ponosni smo na potpisani Memorandum o saradnji sa Memorijalnim centrom Srebrenica.


Potpisani Memorandum predstavlja polazni osnov za razvoj saradnje naše ustanove i Memorijalnog centra Srebrenica, zasnovane na ravnopravnosti i uzajamnom poštovanju, kao izraz potrebe da se utvrde vidovi saradnje u područjima od obostranog interesa.


Između ostalog, ovim Memorandumom potvrđena je zajednička saradnja na unaprijeđenju naučnoistraživačkog rada iz oblasti podizanja svijesti o genocidu u Srebrenici, opsadi Sarajeva i drugim ratnim zločinima u Bosni i Hercegovini, s ciljem građenja i razvijanja kulture sjećanja.


Kao dvije institucije koje se bave kulturom sjećanja na žrtve proteklog rata i genocida u Srebrenici, potpisani Memorandum o saradnji je od velikog značaja kako za JU Fond Memorijala Kantona Sarajevo tako i za Memorijalni centar Srebrenica.
Comments


bottom of page