top of page

Fond Memorijala predstavio web i mobilnu aplikaciju za mapiranje mezarja
Fond Memorijala okončao je prvu fazu projekta „Heroji“ kojim je u proteklom periodu uspješno izvršeno mapiranje mezarja i grobalja 5300 šehida i poginulih branitelja,  pripadnika 1. korpusa Armije i MUP-a RBiH na više od 40 mezarja/grobalja sa područja Kantona Sarajevo.

Projekat „Heroji“ osmišljen je na način da na jednom mjestu putem interaktivne platforme posjetioci mogu dobiti osnovne informacije o šehidima i poginulim borcima Armije i MUP-a Republike Bosne i Hercegovine koji su ukopani na području Kantona Sarajevo. Osnovni cilj projekta „Heroji“ bio je prikazati najrelevantnije, činjenično-utvrđene podatke o šehidima/poginulim braniteljima. Prilikom izrade mape mezarja korišteni su brojni dostupni izvori kako od relevantnih istraživačkih institucija, boračkih udruženja, službi za boračka pitanja, monografija jedinica, brigada, biografija koje su dostavili članovi porodice, ali i podaci kojima raspolaže Fond Memorijala KS.  

Na ovaj način posjetioci interaktivne platforme informacije o šehidima i poginulim borcima Armije i MUP-a RBiH mogu vidjeti i pretraživati ne samo na web stranici www.heroji.fondmemorijala.ba, već i na svojim mobilnim uređajima.

Direktor Fonda Memorijala, Ahmed Kulanić naglašava da je ovo jedan od  ključnih projekata za valorizaciju doprinosa najboljih kćeri i sinova domovini.

„Projekat "Heroji" posvećen je svim pripadnicima Armije i MUP-a Republike Bosne i Hercegovine i jedan je od ključno-važnih projekata u oblasti digitalizacije i prikupljanja arhivske građe koje kontinuirano provodimo unutar naše institucije. Ovo je jedan mali doprinos naše institucije da se sačuva spomen i uspomena na najbolje kćeri i sinove naše domovine, a sam projekat „Heroji“ ima za cilj osigurati lakši pronalazak mjesta ukopa, te putem online pristupa fotografijama i dokumentima približiti biografije šehida i poginulih branitelja članovima porodica i drugim zainteresiranim koji nisu u mogućnosti doći u Kanton Sarajevo“ - rekao je direktor Kulanić.

Pored Kantona Sarajevo, projekat „Heroji“ je zamišljen da inkorporira sve dijelove Bosne i Hercegovine i kreira na jednom mjestu, u digitalnom formatu, jedinstvenu bazu svih pripadnika Armije i MUP-a RBiH. Tokom ove, 2024. godine, planirano je proširenje platforme na područje Bosansko-podrinjskog kantona, a zatim prijedorske regije i Brčko distrikta.

Ovim putem i prilikom pozivamo javnost da se priključi i učestvuje u unaprijeđenju projekta dodatnim fotografijama, dokumentima i video sadržajem. Sve podatke, korekcije ili sugestije o pripadnicima Armije ili MUP-a moguće je dostaviti na email: heroji@fondmemorijala.ba ili putem same platforme.

Comentários


bottom of page