top of page

Počinju radovi na „Muzeju stradanja građana Bosne i Hercegovine“ i Istraživačko - dokumentacionom centru u VogošćiDirektor Javne ustanove „Fond Memorijala Kantona Sarajevo“, Ahmed Kulanić i direktori firmi Kolinvest d.o.o. Sarajevo, Latif Kolak, Eko Teh d.o.o., Azra Pindžo i direktorica firme Centar Han d.o.o.  Sarajevo, Sabina Delić potpisali su ugovore o izvođenju radova na objektu „Kon-Tiki“, nekadašnjem zloglasnom logoru „Kod Sonje“, a budućem „Muzeju stradanja građana Bosne i Hercegovine“ posvećenom svim logorima u Bosni i Hercegovini. 

Radovi će se izvoditi istovremeno za sva tri lota. Potpisanim ugovorima precizirano je da će firma Centar-Han raditi na izvođenju radova na objektu Kon-Tiki, budućem „Muzeju stradanja građana BiH“.  Na istom lokalitetu, gradit će se Istraživačko-dokumentacioni centar, a izvođač radova je firma Kolinvest. Za radove na vanjskom uređenju kompletnog prostora Kont-Tikija zadužena je firma Eko Teh.

Vrijednost svih ugovora sa PDV-om je 1.568.489,29 KM.

Direktor Fonda Memorijala ukazao je na značaj potpisivanja današnjih ugovora koji, kako je naveo, ujedno označavaju početak izgradnje objekata koji će biti simbol naše države i našeg naroda.

„Fond Memorijala kao institucija koja je posvećena očuvanju naše povijesti i kulture, ali i mi kao narod koji cijeni svoju prošlost, smatramo da je od ključne važnosti da izgradimo Muzej stradanja građana Bosne i Hercegovine i istraživačko-dokumentacioni centar. Naš cilj je da i Muzej i Centar budu vrhunski i reprezentativni, te da na najadekvatniji način približimo torture i strahote kojima su bili izloženi naši sugrađani tokom devedesetih godina. Nadam se uspješnoj saradnji sa izabranim izvođačima i da ćemo uspješno okončati radove u ugovorenom roku“, rekao je direktor Kulanić.

Direktor firme Kolinvest Latif Kolak  iskazao je  zadovoljstvo što njegova firma ima priliku učestvovati u realizaciji ovoko značajnog projekta.

„Sa velikim zadovoljstvom i ponosom učestvujemo u projektu koji je od ključne važnosti za Kanton Sarajevo, našu državu. Svaki projekat predstavlja izazov za nas, a posebno kada se radi o izgradnji objekata koji imaju historijski značaj. Pristupamo ovom projektu sa posebnim entuzijazmom i posvećenošću, s ciljem da radove izvedemo što kvalitetnije i u predviđenom roku. Vjerujemo da će naša stručnost i posvećenost rezultirati izgradnjom objekta koji će svjedočiti o povijesti naše države i našeg naroda“, kazao je direktor Kolinvesta.

Projekat uređenja i adaptacije prostora nekadašnjeg zloglasnog logora „Kod Sonje“ i pratećih objekata je Odlukom Skupštine Kantona Sarajevo iz 2006. godine, naveden kao jedan od podprojekata mapiranja opsade Sarajeva 1992-1995. Ministarstvo za boračka pitanja i Vlada Kantona Sarajevo  su  krajem 2022. godine otkupili zemljište i prateće objekte. U mjesecu februaru 2023. godine, izvršena je primopredaja i prostor i objekti dati su na  upravljanje Fondu Memorijala.

Za manje od godinu dana, Fond Memorijala je uspio pribaviti svu dokumentaciju i dozvole potrebne za početak izvođenja radova na „Muzeju stradanja građana BiH“. Comments


bottom of page