top of page

Predstavljeni projekti Fonda Memorijala


JU Fond Memorijala KS predstavio je javnosti projekte na kojima je radio u proteklom periodu, ali i one na kojima i dalje radi u cilju promovisanja kulture sjećanja i očuvanja historijskog nasljeđa. Predstavljanje projekata upriličeno je u multimedijalnoj sali na Kovačima, a događaju su prisustvovali predstavnici udruženja porodica šehida i poginulih boraca sa podučja Kantona Sarajevo, pripadnici Armije i MUP-a RBiH, predstavnici vlasti u Bosni i Hercegovini te brojne druge zvanice i gosti.


Direktor Fonda Memorijala Ahmed Kulanić u obraćanju je istakao da je Fond Memorijala svojim djelovanjem, u nepunih 26 godina postojanja, nastojao otrgnuti od zaborava, sačuvati uspomenu i nadasve odati pijetet svim nevinim žrtvama, odricanju i žrtvovanju tokom odbrambeno oslobodilačkog rata 1992 - 1995. godine.


“Naša trajna obaveza je ostati dosljednim u prikazivanju činjenica, utvrđivanju istine i faktualnom prikazu povijesnih događaja kako na području Kantona Sarajevo, tako i cijele Bosne i Hercegovine. Protekle dvije godine u Fondu Memorijala danonoćno smo radili kako bismo postavili solidne temelje za ono što Fond Memorijala treba da bude u budućnosti zarad generacija koje dolaze. Naše aktivnosti i djelovanje svoj primarni cilj vide u edukaciji budućih pokoljenja, jer su samo oni garant našeg opstanka na ovim prostorima. Mi smo danas tek na početku transformacije koju Fond Memorijala treba da prođe u narednom periodu i postane ključna institucija u cilju razvoja i promicanja memorijalne kulture kako u Sarajevu, tako i u Bosni i Hercegovini. ”, kazao je Kulanić


Predstavljajući rad i aktivnosti Fonda, direktor Kulanić je istakao da je svaka sekunda rada i doprinosa Fondu Memorijala utkana u najčistije bosansko platno – platno najsvjetlije antifašističke borbe na ovim prostorima, jer Bosna i Hercegovina nije na razmeđu svjetova, naprotiv ona je njihov spoj i susret, prožimanje i življenje.


Tokom protekle dvije godine Fond Memorijala radio je na institucionalnom jačanju Fonda Memorijala. Potpisani su brojni sporazumi i protokoli o saradnji sa mnogim institucijama i udruženjima u Bosni i Hercegovini. U sklopu manifestacije “Odbrana Bosne i Hercegovine – Igman 2022”, Fond Memorijala ostvario je saradnju i aktivnosti u oko 10 gradova i općina van Kantona Sarajevo sa brojnim aktivnostima od izložbi, projekcija filmova, tribina, predstava...


Zajedno sa Ministarstvom za boračka pitanja KS i ministrom Omerom Osmanovićem podržana je izgradnja brojnih spomenika i spomen obilježja, posebno u manjem bh. entitetu od Fazlagića Kule do Prijedora, kao i brojni projekti iz segmenta očuvanja i njegovanja tekovina odbrambeno-oslobodilačkog rata.


Započet je projekat ekranizacije svih ključnih događaja i ličnosti shodno Kalendaru Skupštine Kantona Sarajevo, pod nazivom Dokumentarna memorija. Zajedno sa ministarstvima Vlade KS za odgoj i obrazovanje, kulturu i sport te ministarstvom za boračka pitanja, svim osnovnim i srednjim školama donirani su informativni panoi ili infografike o dobitnicima i nosiocima ordena „Heroj oslobodilačkog rata“. Ovaj projekat je proširen sa infografikom i grafičkom novelom o dobitnicama odlikovanja “Zlatni ljiljan”.


U toku su radovi na rekonstrukciji i adaptiranju Edukativnog centra u kući Sloboda na dobrinjskoj strani Tunela spasa, kao i radovi na rekonstrukciji nekedašnjeg logora Kon-Tiki čija je krajnja namjena uspostavljanje Muzeja stradanja građana Bosne i Hercegovine.


Fond Memorijala započeo je i sa vlastitim radom na naučno-istraživačkim projektima. Pokrenut je projekat “Edicija memorije” u sklopu čega je urađen prvi takav rad prošle godine o opsadi Sarajeva.


Projekat “Heroji”


Na događaju je predstavljen i projekat “Heroji” na kojem su uposlenici i saradnici Fonda vrijedno radili u posljednje vrijeme. Riječ je o projektu mapiranja i digitalizacije svih grobalja i šehidskih mezarja na području Kantona Sarajevo.


Projekat Heroji osmišljen je na način da na jednom mjestu putem interaktvine platforme posjetioci mogu dobiti osnovne informacije o šehidima i poginulim borcima Armije i MUP-a Republike Bosne i Hercegovine koji su ukopani na području Kantona Sarajevo.

Projekat se bazira i rađen je u skladu sa važećim propisima Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica kao i Zakona o dopunskim pravima boraca, a obuhvata podatke o šehidima/poginulim borcima, braniocima, dobrovoljcima i organizatorima otpora. Osnovni cilj projekta “Heroji” bio je prikazati najrelevantnije, činjenično-utvrđene podatke o šehidima/poginulim borcima.


Prilikom izrade mape mezarja korišteni su brojni dostupni izvori kako od relevantnih istraživačkih institucija, boračkih udruženja, službi za boračka pitanja, monografija jedinica, brigada, biografija koje su dostavili članovi porodice, tako i baze podataka kojom raspolaže Fond Memorijala. Ponekad, ni svi izvori nisu bili dostatni da se izvrši potpuna provjera svih podataka. Dodatni problem bio je pribavljanje kvalitetnih fotografija. Nažalost, i pored velikog zalaganja na pribavljanju potpunih i cjelovitih informacija za određeni broj šehida/poginulih boraca, podaci nisu mogli biti kompletni. Stoga prikupljanje, upotpunjavanje i dokumentovanje svih činjenica o šehidima i poginulim borcima ostaje trajni zadatak primarno Fonda Memorijala, ali i svih nas u narednom periodu kako bismo na što integralniji način u najboljem svjetlu predstavili najbolje bosanske kćeri i sinove”, pojasnio je Kulanić.


Opredjeljene Fonda je bilo da pored fotografija šehida/poginulih boraca prikupi reprezentativne podatake o svakom pripadniku Armije i MUP-a Republike Bosne i Hercegovine čijom analizom će u narednom periodu,prije svega porodice, istraživači ali i svi ostali zainteresirani moći doći do osnovnih saznanja o razmjerama bosanskog otpora. Ovim putem Kulanić je u ime Fonda Memorijala pozvao porodice šehida i poginulih boraca, saborce ali i ostale relevantne institucije koje posjeduju bilo kakve dodatne podatke, o bilo kojem šehidu/poginulom borcu da zajednički upotpune sliku o Armiji i MUP-u Republike Bosne i Hercegovine.


Comments


bottom of page