top of page

Promocija naučno-istraživačkog rada "Opsada Sarajeva od 1992. do 1995. godine"

U četvrtak, 15. septembra 2022. godine, u prostorijama Memorijalnog centra Kovači, sa početkom u 11 sati, bit će predstavljen naučno-istraživački rad “Opsada Sarajeva od 1992. do 1995. godine”. Fond Memorijala izdavanjem i promocijom ove publikacije počinje sa realizacijom novog projekta “edicije Memorija”.

Naučno-istraživački rad “Opsada Sarajeva od 1992. do 1995. godine” kroz presude krivičnih sudova obrađuje najdužu opsadu jednog glavnog grada u modernoj historiji. Tokom opsade, Vojska Republike Srpske i tadašnji politički vrh Republike Srpske, su proveli kampanju granatiranja i snajperisanja građana Sarajeva šireći teror više od tri i po godine. Od maja 1992. do oktobra 1995. godine skoro 12.000 civila je ubijeno usljed granatiranja i snajperskog djelovanja, od čega 1.601 dijete.


Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju je za širenje terora među civilnim stanovništvom Sarajeva provođenjem kampanje snajperskog djelovanja i granatiranja osudio ukupno šest osoba, od kojih su četiri osuđenici za genocid i druge zločine počinjene u Bosni i Hercegovini. Za dijelove Sarajeva koji su bili pod kontrolom Vojske Republike Srpske, poput Grbavice, Vraca, Kovačića, odnosno nad civilima koji su tu živjeli, a nisu bili srpske nacionalnosti, vršeni su progoni, silovanja, ubijanja, zatvaranja, izlaganja fizičkim i psihičkim povredama. Za ove zločine, Sud Bosne i Hercegovine i Kantonalni sud u Sarajevu su osudili 26 osoba na ukupno 193 godine i 8 mjeseci zatvora.


Istraživanje iz publikacije fokusirano je na utvrđene činjenice iz presuda međunarodnih i lokalnih sudova, analizirani su strategijski i operativni planovi Vojske Republike Srpske, udruženi zločinački poduhvat i zločini protiv čovječnosti počinjeni od strane paravojnih i vojnih formacija Republike Srpske nad građanima Sarajeva. U radu je predstavljen vremenski slijed svih ratnih zločina počinjenih od Dobrinje do Baščaršije, a koji su sastavni dio pravosnažnih presuda. Ovo uključuje ratne zločine poput zločina u tadašnjoj ulici Vase Miskina, Markale 1, Markale 2, zločin nad djecom na Alipašinom polju, zločin kod cisterne za vodu, zločin na fudbalskom igralištu, ali i veliki broj pojedinačnih zločina koji su rezultirali ranjavanjem djece i odraslih u Sarajevu.


U godini kada obilježavamo 30 godina od početka opsade Sarajeva bitan je podatak da su za teror nad građanima Sarajeva i zločine nad građanima Sarajeva koji su bili pod kontrolom vojnih i paravojnih formacija Republike Srpske osuđena 32 zločinca. Istraživanje obuhvata sva imena i prezimena ratnih zločinaca, sa funkcijom koju su obnašali u vrijeme činjenja zločina, kao i način i mjesto počinjenenog zločina.


Zahvaljujemo se svima koji su uzeli učešća u nastanku ove publikacije, a posebnu zahvalnost dugujemo Centru za postkonfliktna istraživanja.


Comments


bottom of page