top of page

Fond Memorijala KS objavio javni poziv za najam suvenirnice 

 JU “Fond Memorijala Kantona Sarajevo” je objavio javni poziv za najam/zakup prostora koji se nalazi unutar Spomeničkog kompleksa “Tunel D-B“, površine 22 m2.

Objekat je namjenjen za prodaju suvenira.

Prijave sa ponudama mogu dati sva zainteresovana pravna i fizička lica koja zadovoljavaju tražene uslove poziva.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama i na web stranici Fonda Memorijala.

Tekst poziva možete pronaći u izborniku JAVNI OGLASI.

Comments


bottom of page