top of page

Objavljen Javni oglas za posao u Memorijalnom centaru Sarajevo

 

Memorijalni centar Sarajevo objavio je javni oglas za zapošljavanje na određeno i neodređeno vrijeme. 


Oglas je objavljen za pozicije:


·         Pomoćnik direktora za pravne, ekonomske i opće poslove (prijem na godinu dana)

·         Rukovodilac odsjeka za ekonomske-finasijske poslove (prijem na godinu dana)

·         Stručni saradnik za računovodstvene poslove (prijem na godinu dana)

·         Viši stručni saradnik za izgradnju i održavanje (prijem na neodređeno vrijeme)

·         Referent za uređenje i održavanje (prijem na godinu dana)


Puni tekst javnog oglasa, uključujući uslove za prijavu i druge relevantne informacije, dostupan je u izborniku JAVNI OGLASI na web stranici naše ustanove, kao i na web stranicama Javne ustanove "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" i Registra javnih oglasa o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo.

Prijave sa svim potrebnim dokumentima i informacijama treba dostaviti u skladu sa uputstvima navedenim u punom tekstu javnog oglasa.

Rok za podnošenje prijava je 03.06.2024. godine.

Pozivamo sve kvalificirane pojedince koji ispunjavaju uslove da se prijave i pridruže našem timu kako bismo zajedno doprinijeli ostvarivanju naših ciljeva i misije.

Comments


bottom of page