top of page

Saopćenje za javnost

Transformacija Fonda Memorijala Kantona Sarajevo u Memorijalni centar Sarajevo jedan je od ključnih procesa kojima se nastoji sačuvati i unaprijediti sjećanje na najbolje kćeri i sinove naše domovine. U tom smislu, a s obzirom na proširenje djelatnosti, nastojali smo da radimo i kreiramo dodatne elemente koji bi vizuelno odgovorili samom proširenju djelatnosti Memorijalnog centra Sarajevo, te smo u tom smislu javnosti putem društvenih mreža predočili jednu od verzija novog logotipa na kojem radi kreativni tim agencije Fabrika. Radi se o renomiranoj agenciji za marketing, dizajn i reklamu, a  koja se svojim radom dokazala kako na domaćoj, tako na regionalnoj i međunarodnoj sceni. Agencija Fabrika radila je do sada na vizuelnom identitetu  brojnih institucija, a između ostalog i na vizuelnom identitetu Memorijalnog centra Srebrenica.

Kreativni tim Fabrike predložio je nekoliko rješenja za izgled logotipa Memorijalnog centra Sarajevo. U skladu sa promjenom naziva, a na osnovu elemenata i djelatnosti kojima se Fond Memorijala bavio i bavi od svog osnivanja 1997. godine, pri izradi logotipa korišteni su svi elementi koji su od osnivanja do danas pratili razvoj Fonda kao što su nišani, ljiljan, spomen obilježja, spomenički kompleksi: Tunel D-B i Ratna džamija na Igmanu, ali i elementi koji su se pojavljivali shodno širenju djelatnosti na naučnu, naučnoistraživačku, muzejsku, arhivsku i bibliotečku. Pojašnjenje jednog od predloženih idejnih rješenja kreativnog tima Fabrike je podrazumijevao analizu funkcije i djelatnosti same ustanove, pojavnu i simboličku vrijednost lokaliteta koji su u njenom sastavu te njegovanje kolektivne kulture sjećanja na ono što on predstavlja. Rad na identitetu je uključivao istraživanje različitih vizuelnih elemenata koji specifičnoj misiji i viziji Memorijala daju važnost koju ova institucija zaslužuje kako u aktuelnom trenutku tako i u budućnosti. Sjećanje na rat i opsadu Sarajeva 1992-1995. godine prizivaju čitav niz simbola koji, svaki na svoj način, odražavaju strahote događaja koji su se desili, ali i prkosni otpor građana i boraca koje su iznjedrili. Sve to je bila polazna osnova iz koje su se gradili elementi vizuelnog identiteta.

„Specifičnost Memorijalnog centra Sarajevo proizilazi iz činjenice da on objedinjuje niz lokaliteta različite simboličke i pojavne vrijednosti koje veže iznimni značaj u kulturi sjećanja na agresiju. Svaki od tih lokaliteta ima svoju specifičnu težinu i važnost. Jezgro iz kojeg se gradila priča o Memorijalu je proizašao iz simboličkog značaja Šehidskog mezarja Kovači, Ratne džamije na Igmanu i Tunela spasa. Vizuelni element koji ih povezuje je vertikalna forma istaknuta kroz izduženi oblik nišana, drvene grede zidova tunela i izraženu vertikalu minareta u šumi. Likovno apstrahovanje pomenutih simbola je predstavljeno kroz multipliciranu pravougaonu formu kao simboličku vrijednost koja ih sve objedinjuje. U svom simbolizmu forma odražava ponos, prkos, hrabost, rast, značaj, nadu i život. Vertikalni pravougaonici igrom veličina stvaraju iluziju prostorne dubine i beskonačnosti. Svojim rasporedom i postavkom sugerišu formu kruga koja je univerzalni simbol okupljanja i zajedništva. Predstavljeno idejno rješenje svojim simboličkim i vizuelnim vrijednostima daje vanvremensku definiciju hrabrosti i otpora jednog naroda u najtežim trenucima njegove historije. Identitet Memorijalnog centra Sarajevo je vizuelni manifest njegove simboličke važnosti u kulturi sjećanja na agresiju na našu zemlju, ali i odraz njegove misije i vizije. Logo posjeduje važnost i sveobuhvatnost simbolike koju ova ustanova ima za grad i državu. Logo koji se sastoji iz znakovne forme i tipografskog ispisa i predviđa čitav niz različitih aplikativnih upotreba u tradicionalnim i digitalnim medijima“, pojasnili su iz Fabrike.

„S obzirom da je ovo bila testna faza prije razmatranja novog ili izmjene postojećeg loga Memorijalnog centra Sarajevo, i na reakcije javnosti koje je izazvao predstavljeni prijedlog, odlučuli smo da, ni ovo, a ni ostala predložena rješenja neće biti dalje razmatrana, niti usvojena. Naprotiv, Memorijalni centar Sarajevo će nastaviti svoju misiju čuvara povijesti naslanjajući se na postojeći logo nišana i ljiljana, a djelujući u skladu sa novim dodatnim djelatnostima“, kazao je direktor Memorijalnog centra Sarajevo, Ahmed Kulanić.

Commenti


bottom of page