top of page

Objavljen Javni oglas za posao u JU "Fond Memorijala KS"Javna ustanova "Fond Memorijala Kantona Sarajevo" objavila je javni oglas za zapošljavanje na određeno vrijeme. Oglas je objavljen za poziciju:1. Referent za uređenje i održavanje (1 izvršilac)Puni tekst javnog oglasa, uključujući uslove za prijavu i druge relevantne informacije, dostupan je u izborniku JAVNI OGLASI na web stranici naše ustanove, kao i na web stranicama Javne ustanove "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" i Registra javnih oglasa o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo.

Prijave sa svim potrebnim dokumentima i informacijama treba dostaviti u skladu sa uputstvima navedenim u punom tekstu javnog oglasa.

Rok za podnošenje prijava je 16.11.2023. godine.

Pozivamo sve kvalificirane pojedince koji ispunjavaju uslove da se prijave i pridruže našem timu kako bismo zajedno doprinijeli ostvarivanju naših ciljeva i misije.

Comments


bottom of page