top of page

Objavljen Javni oglas za posao u JU "Fond Memorijala KS"
Javna ustanova "Fond Memorijala Kantona Sarajevo" objavila je javni oglas za zapošljavanje na određeno i neodređeno vrijeme. Oglas je objavljen za pozicije:


Stručni saradnik- komercijalista (na određeno vrijeme)


Pomoćnik direktora za pravne, ekonomske i opće poslove (na neodređeno vrijeme)


Puni tekst javnog oglasa, uključujući uslove za prijavu i druge relevantne informacije, dostupan je u izborniku JAVNI OGLASI na web stranici naše ustanove, kao i na web stranicama Javne ustanove "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" i Registra javnih oglasa o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo.


Prijave sa svim potrebnim dokumentima i informacijama treba dostaviti u skladu sa uputstvima navedenim u punom tekstu javnog oglasa.


Rok za podnošenje prijava je 11. 12.2023. godine.


Pozivamo sve kvalificirane pojedince koji ispunjavaju uslove da se prijave i pridruže našem timu kako bismo zajedno doprinijeli ostvarivanju naših ciljeva i misije.

Comments


bottom of page