top of page

Odluke JU Fonda Memorijala KS o promjeni radnog vremena i neradnim danima Tunela spasa

U skladu sa zaključcima sastanka sa turističkim agencijama i vodičima, Javna ustanova Fond Memorijala Kantona Sarajevo donijela je odluku o promjeni i produženju radnog vremena Spomeničkog kompleksa Tunel “D-B”.


Tunela spasa od 1. aprila do 31. oktobra za posjetitelje je otvoren u periodu od 08:30 do 17:30 sati, uz napomenu da je zadnji ulaz do 17:00 sati.


U periodu od 01. novembra do 31. marta, Tunel spasa za posjetitelje je otvoren od 09:00 do 16:00, a zadnji ulaz je do 15:30.


Također, donesena je odluka o neradnim danima Spomeničkog kompleksa Tunel “D-B”. Prema donesenoj odluci, Tunel spasa tokom godine nije otvoren za posjetitelje na sljedeće datume:


1. januar - Novogodišnji praznici

1. mart – Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine

25. novembar - Dan državnosti Bosne i Hercegovine

Vjerski praznici: (prvi dan Ramazanskog bajrama i prvi dan Kurban Bajrama)


Spomenički kompleks Tunel D-B i dalje je jedna od najposjećenijih kulturno-historijskih lokacija s obzirom na broj posjetilaca koji su obišli taj kompleks. U 2022. godini Tunel spasa posjetilo je više od 100.000 osoba, što je značajno povećanje u odnosu na 2021. godinu kada je bilo zabilježeno 40.000 posjeta.


Sarajevski tunel spasa je izgrađen tokom opsade Sarajeva 1992-1995. Prokopan je 30. jula 1993. godine u 20.40 sati, nakon 4 mjeseca i 4 dana kopanja, čime je Sarajevo dobilo svoj jedini ulaz i izlaz iz grada.


Tunel spasa je imao značajnu ulogu u odbrani Sarajeva i spasu Bosne i Hercegovine, te je istovremeno bio i jedan od odlučujućih faktora u preživljavanju građana opkoljenih 65 kilometara dugim neprijateljskim obručom tokom 1425 dana opsade.


Kroz gotovo dvije godine korištenja Tunela, zabilježeno je oko 2 miliona prolazaka, omogućeno je neometano unošenje municije, naoružanja, pogonskih goriva, hrane i lijekova. Zbog vojnog, političkog, psihološkog značaja i značaja za snabdijevanja grada koji je imao, bio je najstrože čuvana tajna.


Prosječno, kroz tunel je prolazilo i do 4.000 ljudi dnevno. Prelazak skoro 800 metara tunela nekada je trajao i po dva sata, a svaki prolazak nosio je svoju priču. Danas su te priče dostupne posjetiteljima Tunela spasa kojim od 2012. godine upravlja Fond Memorijala Kantona Sarajevo.


Jedna od posebnosti posjete Tunelu spasa jeste i lično iskustvo koje turisti steknu kroz razgovore sa uposlenicima muzeja koji prezentuju postavke, pa samim tim i opsadu Sarajeva, izgradnju i značaj Tunela budući da su i sami preživjeli ratna dešavanja od 1992. do 1995. godine.
Comments


bottom of page